آمار کل سامانه
تعداد نقاط ثبت شده: 48,836
تعداد نقاط تایید شده: 22,214
اتاق عملیات
سامانه اعتراضات سراسری بیشماریم
استفاده از سامانه بیشماریم برای همه شهروندان با هدف مبارزه علیه رژیم، آزاد است اما برای افزودن نقاط بایستی یک شناسه معتبر از تیم پشتیبانی بیشماریم دریافت نمایید. ما برای ارائه شناسه به شما نیاز به هیچ اطلاعات هویتی نخواهیم داشت. فقط کافیست به ما پیام دهید. اینکار صرفا بدلیل جلوگیری از خرابکاری و مدیریت بهتر سامانه است.
آیدی تلگرام تیم پشتیبانی برای گرفتن شناسه:
[email protected]
آیدی تلگرام شبکه فرشگرد برای گرفتن شناسه:
[email protected]
کانال تلگرام:
[email protected]
امتیاز با موفقیت ثبت شد.
تا ساعت آینده امکان درج امتیاز به این موقعیت وجود ندارد.
شما از تعداد دفعات مجاز ثبت امتیاز فراتر رفته‌اید.